Velkommen til Legemiddelforsikringen
 
Plikt til å betale premietilskudd
Alle som er pliktige til medlemskap i LAF har et selvstendig ansvar for å påse at de er registrert som medlemmer i LAF ved å betale det lovpålagte premietilskudd til foreningen.
Produsenter av legemidler som blir omsatt i Norge plikter gjennom medlemskap i LAF å ha forsikring som dekker ansvaret etter kapittel 3 i produktansvarsloven. Det samme gjelder importører av legemidler når legemidlet ikke er omfattet av produsentens forsikring og for utprøvere av legemidler. Grossister som omsetter legemidler plikter å forsikre seg om at produsenten eller importøren er medlem av LAF. Dersom medlemskap mangler, plikter grossisten å betale den premie som skulle ha vært betalt.


Ved oppstart av et klinisk legemiddelforsøk plikter den ansvarlige å innbetale premietilskuddet før forsøket igangsettes, og deretter hvert år så lenge forsøket pågår.