Velkommen til Legemiddelforsikringen
 
Kliniske forsøk
Legemiddelprodusent, importør eller ansvarlig lege er forpliktet til å sørge for at enhver som deltar i et klinisk legemiddelforsøk får en økonomisk beskyttelse gjennom en forsikringsordning dersom skader skulle oppstå som en følge av utprøvingen. Forsikringen tegnes av produsent (eventuelt importør eller ansvarlig lege) ved et medlemskap i Legemiddelansvarsforeningen (LAF). Den skadelidte skal gis erstatning på objektivt grunnlag, det vil si uavhengig av om det er utvist skyld.
 
Eventuelle krav kan rettes til: Norsk Pasientskadeerstatning
Velkommen til Legemiddelansvarsforeningen (LAF)
LAFs oppgave er å sørge for at Legemiddelforsikringen tegnes og opprettholdes slik det er fastsatt i loven.
Plikt til å betale premietilskudd
Alle som er pliktige til medlemskap i LAF har et selvstendig ansvar for å påse at de er registrert som medlemmer i LAF ved å betale det lovpålagte premietilskudd til foreningen.