Velkommen til Legemiddelforsikringen
 
Velkommen til Legemiddelansvarsforeningen (LAF)
LAFs oppgave er å sørge for at Legemiddelforsikringen tegnes og opprettholdes slik det er fastsatt i loven.
Produktansvarsloven av 15.12.88 nr. 104 kapitel 3 inneholder særregler om erstatningsansvaret ved skader voldt av legemidler (legemiddelansvaret). I følge disse reglene skal produsenter, importører, og utprøvere av legemidler tegne en særskilt forsikring; Legemiddelforsikringen, for legemiddelansvaret etter produktansvarsloven kapitel 3. Legemiddelforsikringen vil etter lovens nærmere regler, gi eventuelle skadelidte erstatning på objektivt grunnlag, det vil si uavhengig av om det er utvist skyld, ved skader voldt av legemidler.
 
Produktansvarsloven forutsetter at produsenter, importører og utprøvere av legemidler tegner forsikringen gjennom medlemsskap i en særskilt forening; LAF.