Velkommen til Legemiddelforsikringen
 
Produktansvarsloven
Kapittel 3 i Produktansvarsloven regulerer legemiddelansvaret.
 
Erstatningsordningen gjelder for skader som skyldes legemidler som er benyttet etter 1. juli 1989.
 
Her finner du hele lovteksten: www.lovdata.no
Velkommen til Legemiddelansvarsforeningen (LAF)
LAFs oppgave er å sørge for at Legemiddelforsikringen tegnes og opprettholdes slik det er fastsatt i loven.
Plikt til å betale premietilskudd
Alle som er pliktige til medlemskap i LAF har et selvstendig ansvar for å påse at de er registrert som medlemmer i LAF ved å betale det lovpålagte premietilskudd til foreningen.