Velkommen til Legemiddelforsikringen
 
Hva dekkes ikke av forsikringen?
I utgangspunktet erstattes ikke skade som 

  1. er en følge av feilekspedering eller forveksling av legemiddelet eller annen forsømmelse på apotek, hos lege, i sykehus eller annet omsetningsledd
  2. skyldes feil bruk av legemiddelet
  3. er en følge av at legemiddelet ikke har virket eller ikke har virket effektivt nok
  4. skyldes bivirkninger som det er rimelig å regne med.
Punkt 1 og nr. 2 ovenfor gjelder likevel ikke for forsøksskader.
 
Velkommen til Legemiddelansvarsforeningen (LAF)
LAFs oppgave er å sørge for at Legemiddelforsikringen tegnes og opprettholdes slik det er fastsatt i loven.
Plikt til å betale premietilskudd
Alle som er pliktige til medlemskap i LAF har et selvstendig ansvar for å påse at de er registrert som medlemmer i LAF ved å betale det lovpålagte premietilskudd til foreningen.